Litania do św. Anny

Wspomnienie św Anny przypada na 26 lipca

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Anno, módl się za nami
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, módl się za nami
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, módl się za nami
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, módl się za nami
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, módl się za nami
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, módl się za nami
Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, módl się za nami
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, módl się za nami
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami
Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami
Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, módl się za nami
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, módl się za nami

Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, wysłuchaj nas, Święta Anno
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, wysłuchaj nas, Święta Anno

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna,
spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz