Litania do św. Antoniego Wielkiego

Wspomnienie św Antoniego Wielkiego, opata, przypada na 17 stycznia.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święty Antoni Egipski, módl się za nami.
Święty Antoni, patriarcho pustelników,
Święty Antoni, w młodym wieku osierocony,
Święty Antoni, jałmużniku o wielkim sercu,
Święty Antoni, nadprzyrodzoną mądrością obdarzony,
Święty Antoni, nauczycielu tych, którzy pragną doskonałości,
Święty Antoni, wychowawco wielu świętych mnichów,
Święty Antoni, na pustyni szukający schronienia przed złem,
Święty Antoni, opuszczający świat, by modlić się za niego,
Święty Antoni, zwyciężający pokusy szatańskie,
Święty Antoni, przykładny w postach i umartwieniach,
Święty Antoni, znakiem krzyża strzeżony,
Święty Antoni, darem proroctwa obdarzony,
Święty Antoni, przed próżną chwałą uciekający,
Święty Antoni, darami Ducha Świętego jaśniejący,
Święty Antoni, chlubo Kościoła świętego,
Święty Antoni, ukochany nasz patronie,

Abyśmy za twoim przykładem z pokusami do grzechu walczyli,
Abyśmy o zbawienie zabiegali,
Abyśmy umiłowali modlitwę i milczenie,
Abyśmy czuwali nad naszymi zmysłami,
Abyśmy w wolności dzieci Bożych żyli,
Abyśmy wszystkich kochali Bożą miłością,
Abyśmy niebo osiągnęli wraz z naszymi bliskimi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Antoni Wielki, pustelniku,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ciebie z pokorą i szczerością serca szukamy, za wstawiennictwem Świętego Antoniego, pustelnika, strzeż naszych dusz i ciał, abyśmy żyjąc zanurzeni w świecie i jego sprawach, nigdy nie oddalili się od Ciebie i nie zeszli z drogi zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Antoni Wielki
św. Antoni Wielki

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz