Litania do św. Arnolda

Wspomnienie św. Arnolda przypada 15 stycznia.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami.
Święty Arnoldzie, módl się za nami.
Wierny sługo Boży, módl się za nami.
Czcicielu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, módl się za nami.
Miłośniku Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Gorący czcicielu Ducha Świętego, módl się za nami.
Mężu przepojony Bogiem, módl się za nami.
Czcicielu świętych Pańskich, módl się za nami.
Krzewicielu wiary świętej, módl się za nami.
Apostole jedności chrześcijan, módl się za nami.
Gorliwy pracowniku na niwie misyjnej, módl się za nami.
Miłośniku różańca świętego, módl się za nami.
Krzewicielu Apostolstwa Modlitwy, módl się za nami.
Pełen ufności względem opatrzności Bożej, módl się za nami.
Cierpliwy w uciskach i prześladowaniach, módl się za nami.
Przykładzie posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej, módl się za nami.
Ostojo świętości rodzin, módl się za nami.
Wzorze prawdziwej prostoty i ubóstwa, módl się za nami.
Mężu sprawiedliwy, módl się za nami.
Mężu pełen pokory i skromności, módl się za nami.
Nieustraszony w trudnościach życia apostolskiego, módl się za nami.
Nieznużony w modlitwie, módl się za nami.
Przykładzie czystości kapłańskiej, módl się za nami.
Opoko głębokiej wiary, módl się za nami.

Abyśmy pomnażali w sobie wiarę, nadzieję i miłość, przyczyń się za nami
Abyśmy gorliwie czcili Najświętsze Serce Jezusa, przyczyń się za nami
Abyśmy nie zaniedbywali natchnień Ducha Świętego, przyczyń się za nami
Abyśmy wytrwali w łasce Bożej, przyczyń się za nami
Abyśmy zawsze pamiętali o Bogu w nas mieszkającym, przyczyń się za nami
Aby jedynym naszym celem było prowadzenie dusz do Boga, przyczyń się za nami
Abyśmy zachowali odwagę głoszenia wiary świętej w każdych okolicznościach, przyczyń się za nami
Abyśmy ludziom służyli z oddaniem i zapomnieniem o sobie, przyczyń się za nami
Abyśmy pozostawali wierni Kościołowi świętemu, przyczyń się za nami
Abyśmy dla własnej chwały nie rezygnowali ze spraw Boga, przyczyń się za nami
Abyśmy wiedli życie pełne prostoty, przyczyń się za nami
Abyśmy mężnie trwali w naszym powołaniu, przyczyń się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Arnoldzie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś Świętego Arnolda Janssena wyniósł do godności sługi swojego i dozwolił go czcić jako apostoła w pracy nad rozkrzewianiem wiary, użycz łaskawie, abyśmy za jego przykładem nigdy w pracy tej nie ustawali i gorliwie przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Yademecum SVD

święty Arnold
święty Arnold

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz