Litania do św. Augustyna

Wspomnienie  św Augustyna przypada na 28 sierpnia

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie, módl się za nami
Synu pobożnych łez świętej Moniki – módl się za nami
Ojcze i założycielu zakonu pustelników – módl się za nami
Wybrane światło Doktorów – módl się za nami
Gorliwie studiujący Pismo święte – módl się za nami
Nauczycielu teologów – módl się za nami
Wzorze apostolskiego życia – módl się za nami
Sławny głosicielu słowa Boskiego – módl się za nami
Obrońco wiary – módl się za nami
Zraniony miłością Chrystusową – módl się za nami
Biskupie wielkiej pokory i litości – módl się za nami
Światło rozpraszające ciemności błędów – módl się za nami
Źródło boskiej wymowy – módl się za nami
Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą – módl się za nami
Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie – módl się za nami
Pociecho ubogich i utrapionych – módl się za nami
Przez przedziwne Twoje nawrócenie – módl się za nami
Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary – módl się za nami
Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dodaj komentarz