Litania do św. Barbary

do prywatnego odmawiania

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Barbaro, poświęcająca wszystko dla Chrystusa
– uproś nam łaskę ofiarowania się Panu i wiernego podążania za Nim.

Wybierająca dziewictwo wbrew woli świata
– naucz nas życia w czystości i poddawania zmysłowości sile ducha.

Odrzucająca pokusy dla Miłości Bożej
– wymódl nam wolność od wszelkich pożądliwości i uzależnień.

Szukająca nauki Ewangelii
– wyproś dla nas łaskę umiłowania Słowa Bożego i światło podczas jego rozważania.

Wielbiąca Najświętszy Sakrament
– naucz nas z czcią i miłością przyjmować Pana w Komunii Świętej.

Pełna pokory i prawdy Bożej
– wstaw się za nami u Matki Najświętszej – nauczycielki miłości i pokory.

Wytrwała w samotności więzienia
– naucz nas modlitwy dającej moc w prześladowaniach .

Skazana za wierność wierze
– nie pozwól nam zaprzeć się Chrystusa.

Przyjmująca publiczne znieważanie na wzór Pana
– naucz nas znoszenia szyderstw i zniewag z powodu wiary.

Niezłomna pośród tortur
– wstaw się za nami, abyśmy nie wystraszyli się wrogów Chrystusa.

Niezachwiana w chwili męczeństwa
– wyproś nam siłę do niesienia własnego krzyża.

Opiekunko będących w niebezpieczeństwie utraty życia
– prowadź nas i chroń od nieszczęścia na drodze życia.

Patronko dobrej śmierci
– nie dopuść, abyśmy zakończyli doczesne życie bez sakramentów świętych.

Oblubienico Chrystusa
– wstaw się za nami przed Bożą Sprawiedliwością, a potrzebującym wyproś wcześniejsze uwolnienie z czyśćca.

Dziewico niezłomna
– naucz nas heroizmu wiary, nadziei i miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże nasz Ojcze, źródło wszelkiego Dobra i Piękna, Ty dałeś nam Świętą Barbarę za orędowniczkę – wzór niezłomnej wiary, bezgranicznej ufności i miłości Boga aż do heroicznego męczeństwa. Spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie trwali przy Chrystusie, odważnie przyjmowali wzgardę i prześladowania ze strony świata a wszystkie nasze nadzieje kierowali ku Twojemu Synowi.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz