Litania do św. Barnaby Apostoła

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Barnabo w Dziejach Apostolskich Apostołem nazwany, módl  się za nami.
Święty Barnabo, towarzyszu św. Pawła w jego trudach, módl  się za nami.
Święty Barnabo, do grona uczniów Pańskich należący, módl  się za nami.
Święty Barnabo, krewny św. Marka Ewangelisty, módl  się za nami.
Święty Barnabo, zwany Synem Pocieszenia, módl  się za nami.
Święty Barnabo, przygarniający nawróconego Pawła, módl  się za nami.
Święty Barnabo, czcią wśród uczniów Pańskich otoczony, módl  się za nami.
Święty Barnabo, Apostole pragnący zbawienia pogan, módl  się za nami.
Święty Barnabo, mężu pełny Ducha Świętego i wiary, módl  się za nami.
Święty Barnabo, znany z wielkiej dobroci, módl  się za nami.
Święty Barnabo, misjonarzu Rzymu, Mediolanu i Aleksandrii, módl  się za nami.
Święty Barnabo, fundamencie Kościoła na Cyprze, módl  się za nami.
Święty Barnabo, prowadzący pogan do poznania wiary, módl  się za nami.
Święty Barnabo, głosicielu Ewangelii, módl  się za nami.
Święty Barnabo, stróżu ducha wolności Chrystusowej w Kościele, módl  się za nami.
Święty Barnabo, pełen misyjnego zapału, módl  się za nami.
Święty Barnabo, ukamienowany w Salaminie, módl  się za nami.
Święty Barnabo, opiekunie wśród burz i niebezpieczeństw, módl  się za nami.
Święty Barnabo, zwaśnionych do zgody wiodący, módl  się za nami.
Święty Barnabo, pocieszycielu zasmuconych, módl  się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami św. Barnabo,
abyśmy z radością postępowali drogami zbawienia.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty powołałeś Barnabę do głoszenia Twojego słowa poganom i uczyniłeś go filarem Kościoła na Cyprze, pokornie błagamy, aby Kościół, który dzisiaj strzeże depozytu wiary, z niegasnącym zapałem przekazywał ją ludom żyjącym na całej ziemi, ku chwale Twojego majestatu i pożytkowi ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz