Litania do św. Bedy Czcigodnego

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, miłośniku życia monastycznego, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, wzrastający w łasce w cieniu klasztoru, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, ubogi na wzór Chrystusa, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, mnichu pokorny i cierpliwy, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, spragniony Bożej prawdy, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, nauczycielu Kościoła, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, wielbiący Boga w hymnach i pieśniach, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, poeto wrażliwy na piękno Boga, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, piewco świętych i błogosławionych, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, teologu szukający Boga, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, wybitny znawco Pisma Świętego, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, zasłuchany w słowo Boże, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, sługo Jezusa w ubogich, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, czcicielu Jezusa w tajemnicy Eucharystii, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, naśladowco cnót Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, wzorze umiłowania modlitwy, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, wielki pokutniku, módl się za nami.
Święty Bedo Czcigodny, chwało benedyktynów, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Dodaj komentarz