Litania do św. Benedykta

Wspomnienie 11 lipca św Benedykta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami.

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, miłośniku krzyża, módl się za nami.
Św. Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Św. Benedykcie, niezwykły w umartwieniu i surowości życia, módl się za nami.
Św. Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót, módl się za nami.
Św. Benedykcie, pałający miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.
Św. Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych, módl się za nami.
Św. Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości, módl się za nami.
Św. Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego, módl się za nami.
Św. Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Św. Benedykcie, zwierciadło bogomyślności, módl się za nami.
Św. Benedykcie, obrońco do Ciebie się uciekających, módl się za nami.
Św. Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych, módl się za nami.
Św. Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie, módl się za nami.
Św. Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem krzyża świętego, módl się za nami.
Św. Benedykcie, wspomożycielu konających, módl się za nami.
Św. Benedykcie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami.
Św. Benedykcie, możny cudotwórco, módl się za nami.
Św. Benedykcie, następco patriarchów, módl się za nami.
Św. Benedykcie, podobny męczennikom, módl się za nami.
Św. Benedykcie, patriarcho mnichów, módl się za nami.
Św. Benedykcie, wzorze przełożonych, módl się za nami.
Św. Benedykcie, chwało wyznawców, módl się za nami.
Św. Benedykcie, naśladowco Apostołów, módl się za nami.
Św. Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany, módl się za nami.
Św. Benedykcie, patronie Europy, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami św. Ojcze Benedykcie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta zachęcasz do umiłowania doskonałości, oczyść nasze serca i napełnij Twoją łaską, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni, wytrwali w naszych dobrych postanowieniach i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik benedyktyński
Wydawnictwo Benedyktynów

Dodaj komentarz