Litania do św. Bonawentury

Św. Bonawenturę wspominamy 15 lipca,

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Niepokalana, – módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki, módl się za nami.
Św. Bonawenturo, módl się za nami.
Wierny Synu Kościoła Świętego, módl się za nami.
Obrońco wiary katolickiej, módl się za nami.
Przyjacielu i Doradco Papieża, módl się za nami.
Ojcze Soboru Lyońskiego, módl się za nami.
Drugi Założycielu Zakonu Braci Mniejszych, módl się za nami.
Troskliwy o przyszłość Zakonu, módl się za nami.
Doktorze Seraficki, módl się za nami.
Gorliwy naśladowco św. Franciszka, módl się za nami.
Głosicielu cnót Biedaczyny z Asyżu, módl się za nami.
Pokorny Bracie Mniejszy, módl się za nami.
Przykładzie życia zakonnego, módl się za nami.
Odrzucający ziemskie zaszczyty, módl się za nami.
Cierpliwy w codziennych trudnościach, módl się za nami.
Doceniający każdą uczciwą pracę, módl się za nami.
Wzorze mądrości, módl się za nami.
Zgłębiający istotę Boga, módl się za nami.
Mistrzu teologów, módl się za nami.
Obrazie ewangelicznej prostoty, módl się za nami.
Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Ogniu pobożności, módl się za nami.
Mężu pragnący świętości, módl się za nami.
Otwarty na działanie Ducha Świętego, módl się za nami.
Zalecający częstą spowiedź świętą, módl się za nami.
Miłośniku Eucharystii, módl się za nami.
Zabiegający o dobro dusz, módl się za nami.
Życzliwy dla każdego człowieka, módl się za nami.
Budujący pokój wśród ludzi, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Bonawenturo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w świętym Bonawenturze dałeś nam przykład gorliwego życia chrześcijańskiego,
spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz