Litania do św. Bonifacego

Wspomnienie św Bonifacego przypada na 5 czerwca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Św. Bonifacy, módl się za nami
Św. Bonifacy, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego –módl się za nami
Św. Bonifacy, przykładzie nawrócenia –
Św. Bonifacy, wzorze pokuty – módl się za nami
Św. Bonifacy, duchem misyjnym przepełniony –
Św. Bonifacy, troską o nawrócenie braci prowadzony – módl się za nami
Św. Bonifacy, nieustraszony wyznawco Chrystusa –
Św. Bonifacy, niesprawiedliwy wyrok z pokorą przyjmujący – módl się za nami
Św. Bonifacy, wzorze wytrwałości w męczeństwie –
Św. Bonifacy, męczenniku Chrystusowy – módl się za nami
Św. Bonifacy, w swych szczątkach w Rzymie uczczony –
Św. Bonifacy, w swych relikwiach do Polski sprowadzony – módl się za nami
Św. Bonifacy, chlubo kościoła czerniakowskiego –
Św. Bonifacy, patronie kasjerów, bankierów i finansistów – módl się za nami
Św. Bonifacy, w różnorakich sprawach orędowniku –

Panie, przez zasługi św. Bonifacego, zmiłuj się nad nami
Przez jego gorliwość misyjną –
Przez jego miłość ku Tobie – zmiłuj się nad nami
Przez jego stałość w wierze –
Przez jego męstwo – zmiłuj się nad nami
Przez jego śmierć męczeńską – zmiłuj się nad nami

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas zachował od zaniedbania Twoich natchnień – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś w nas ducha pokuty pobudzał – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas miłością Twoją rozpalał – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas w znoszeniu umartwień umacniał – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas w wierności Tobie utwierdzał – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas w potrzebach naszych wspomagał – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas w godzinę śmierci nie opuszczał – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Bonifacy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech ludowi Twemu pomoże ustawiczne wstawiennictwo św. Bonifacego, męczennika i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym weseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz