Litania do św. Brunona Kartuza

Wspomnienie św. Brunona Kartuza przypada na 6 października

Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Królowo Pustelników,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Brunonie, chwalebny Patriarcho,
Święty Brunonie, rycerzu Chrystusa,
Święty Brunonie, mistrzu Krzyża, módl się za nami.
Święty Brunonie, prawdziwy uczniu Jezusa,
Święty Brunonie, oddany sługo Maryi zawsze Dziewicy,
Święty Brunonie, chwało Zakonu Kartuskiego,
Święty Brunonie, obrońco kartuzji, módl się za nami.
Święty Brunonie, opiekunie twoich duchowych synów i córek,
Święty Brunonie, spadkobierco ducha Ojców Pustyni,
Święty Brunonie, założycielu pustelni,
Święty Brunonie, stróżu życia eremickiego,
Święty Brunonie, nauczycielu życia kontemplacyjnego, módl się za nami.
Święty Brunonie, obrońco monastycyzmu,
Święty Brunonie, radosny w milczeniu,
Święty Brunonie, miłośniku samotności,
Święty Brunonie, sam z Bogiem samym,
Święty Brunonie, gorliwy w modlitwie, módl się za nami.
Święty Brunonie, miłujący ubóstwo,
Święty Brunonie, chwało czystości,
Święty Brunonie, oczyszczony w posłuszeństwie,
Święty Brunonie, pielęgnujący świętą stałość,
Święty Brunonie, wiernie dążący do doskonałości, módl się za nami.
Święty Brunonie, kwiecie pokory,
Święty Brunonie, bogaty w wiarę,
Święty Brunonie, wzorze nadziei,
Święty Brunonie, nadzwyczajny w miłosierdziu, módl się za nami.
Święty Brunonie, naczynie miłości,
Święty Brunonie, wieżo czci,
Święty Brunonie, tarczo cnoty,
Święty Brunonie, źródło pobożności,
Święty Brunonie, naczynie pobożności, módl się za nami.
Święty Brunonie, czuły w miłosierdziu,
Święty Brunonie, przepełniony współczuciem,
Święty Brunonie, heroiczny w umartwieniu,
Święty Brunonie, żarliwy w pokucie,
Święty Brunonie, łagodny przez posty,
Święty Brunonie, gorliwy w pracy dla dusz, módl się za nami.
Święty Brunonie, cnotliwy w dobrych czynach,
Święty Brunonie, nauczycielu prawdy,
Święty Brunonie, doradco mądrości,
Święty Brunonie, rozjemco między ludźmi, módl się za nami.
Święty Brunonie, ufający Bożej Opatrzności,
Święty Brunonie, zacny mężu Boży,
Święty Brunonie, padający na twarz przed Bogiem,
Święty Brunonie, adorujący Boga,
Święty Brunonie, chwalący Boga,
Święty Brunonie, żywiący się Słowem Bożym,
Święty Brunonie, nasz obrońco przed tronem Boga,
Święty Brunonie, nasz orędowniku przed Bogiem,
Święty Brunonie, nasz pośredniku u Boga,

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Ojcze Brunonie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Ojcze, Który wezwałeś świętego Brunona, aby służył Ci w samotności.
W odpowiedzi na jego modlitwy pomóż nam pozostać wiernymi Tobie
pośród zmian tego świata. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Dodaj komentarz