Litania do św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy

Wspomnienie św Brygidy Szwedzkiej przypada na 23 lipca

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko módl się za nami
Święta Brygido, Wielbicielko Boga módl się za nami
Święta Brygido, Kwiecie niewinności módl się za nami
Święta Brygido, Skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego módl się za nami
Święta Brygido, Pochodnio sprawiedliwości módl się za nami
Święta Brygido, Perło Świętości módl się za nami
Święta Brygido, Skarbnico Cnót Świętych módl się za nami
Święta Brygido, Matko ubogich módl się za nami
Święta Brygido, Opiekunko Sierot módl się za nami
Święta Brygido, Pocieszycielko strapionych módl się za nami
Święta Brygido, Wybawicielko tonących módl się za nami
Święta Brygido, Służebnico Chrystusowa módl się za nami
Święta Brygido, Prorokini cudowna módl się za nami
Święta Brygido, Nawrócenie grzeszników módl się za nami
Święta Brygido, Reformatorko Kościoła Bożego módl się za nami
Święta Brygido, Czcicielko Męki Pańskiej módl się za nami
Święta Brygido, Zwierciadło życia pobożnego módl się za nami
Święta Brygido, Objawieniami uczona módl się za nami
Święta Brygido, Ozdobo Królestwa Szwedzkiego módl się za nami
Święta Brygido, Tarczo Królestwa Polskiego módl się za nami
Święta Brygido, Fundatorko Zakonu Brygidiańskiego módl się za nami
Święta Brygido, Patronko wszystkich do Ciebie się uciekających módl się za nami

Święta Brygido, My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nam doskonałej skruchy żal za grzechy uprosić raczyła wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nam poprawę żywota uprosić raczyła wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków bronić raczyła w naszym życiu wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nam pomocnie w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie i czystości jednać raczyła
Abyś Zakon przez Ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła
Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła wysłuchaj nas Patronko Święta

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, który przez zasługi świętych Twoich uwielbiony bywasz i za ich przyczyną grzesznych zbawiasz, zbaw prosimy grzeszne dusze nasze, a za przyczyną Świętej Brygidy, we wszelakich naszych potrzebach dusznych i cielesnych racz nam być w pociesze ku pomocy, który żyjesz i królujesz Boże w Trójcy Jedyny przez nieskończone wieki wieków.

W: Amen.

Dodaj komentarz