Litania do św. Brygidy z Kildare

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Patryku, patronie Irlandii,
Święta Brygido z Kildare,
Święta Brygido, pięknem duszy i ciała zachwycająca,
Święta Brygido, opiekunko żebraków,
Święta Brygido, wrażliwa na krzywdę i niesprawiedliwe traktowanie ubogich,
Święta Brygido, pocieszycielko smutnych i strapionych módl się za nami.
Święta Brygido, ślubem dziewictwa przez św. biskupa Mela związana,
Święta Brygido, założycielko klasztoru w Kildare,
Święta Brygido, wędrowna misjonarko,
Święta Brygido, gorliwa apostołko pogan w Irlandii, módl się za nami.
Święta Brygido, inne siostry w pokorze przewyższająca,
Święta Brygido, pilnie strzegąca modlitwy,
Święta Brygido, w milczeniu wsłuchana w głos Boga,
Święta Brygido, mądrością i roztropnością obdarzona,
Święta Brygido, od światowych próżności wolna,
Święta Brygido, przewodniczko w życiu zakonnym,
Święta Brygido, wsławiona przez Boga cudami, módl się za nami.
Święta Brygido, patronko żeglarzy i podróżujących,
Święta Brygido, wzywana na pomoc dzieciom,
Święta Brygido, patronko Irlandii, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Brygido, patronko Irlandii,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże wszechmogący, Ty powołujesz do rzeczy niezwykłych swoich świętych i obdarzasz ich łaską, by mogli we wszystkim wypełnić Twą wolę, przez zasługi Świętej Brygidy, która swe życie poświęciła modlitwie i apostolstwu, napełnij swój Kościół mocą Ducha Świętego i gorliwością apostolską, by przyczynił się do duchowego odrodzenia ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Brygida Kildare (Irlandzka)
św. Brygida Kildare (Irlandzka)

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz