Litania do św. Cyryla i Metodego

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święci Bracia, do wielkich spraw przez Boga wezwani, módlcie się za nami.
Święci Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa, módlcie się za nami.
Święci Bracia, synowie Kościoła świętego, módlcie się za nami.
Święci Bracia, gorliwi czciciele Trójcy Świętej, módlcie się za nami.
Święci Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego, módlcie się za nami.
Święci Bracia, lilie czystości, módlcie się za nami.
Święci Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej, módlcie się za nami.
Święci Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności, módlcie się za nami.
Święci Bracia, słudzy krzyża Chrystusowego, módlcie się za nami.
Święci Bracia, wzory cierpliwości w nieszczęściach, módlcie się za nami.
Święci Bracia, Stróże mądrości Bożej, módlcie się za nami.
Święci Bracia, prawdziwe obrazy chrześcijańskiej miłości, módlcie się za nami.
Święci Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej, módlcie się za nami.
Święci Bracia, gorliwi zwiastunowie pokoju, módlcie się za nami.
Święci Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich, módlcie się za nami.
Święci Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego, módlcie się za nami.
Święci Bracia, niestrudzeni szafarze łask Bożych, módlcie się za nami.
Święci Bracia, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych, módlcie się za nami.
Święci Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących, módlcie się za nami.
Święci Bracia, błogosławieni krzewiciele królestwa Bożego, módlcie się za nami.
Święci Bracia, chwalebni przyjaciele Boga, módlcie się za nami.
Święci Bracia, obrońcy ludów słowiańskich, módlcie się za nami.
Święci Bracia, wielcy pośrednicy u Boga, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlcie się za nami, Święci Cyrylu i Metody,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez Świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii,
otwórz nasze serca na zrozumienie swojego słowa i uczyń nas uczestnikami wiecznej uczty w swoim Królestwie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz