Litania do św. Damiana De Vester

Wspomnienie św Damiana de Vester przypada na 15 kwietnia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Święty Damianie de Vester, módl się za nami.
Święty Damianie, chwało Kościoła w Belgii, módl się za nami.
Święty Damianie, w młodości pragnący kapłaństwa, módl się za nami.
Święty Damianie, gorliwy czcicielu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, módl się za nami.
Święty Damianie, święty misjonarzu, módl się za nami.
Święty Damianie, ojcze trędowatych, módl się za nami.
Święty Damianie, bezkompromisowy świadku wiary, módl się za nami.
Święty Damianie, żyjący w zapomnieniu o sobie, módl się za nami.
Święty Damianie, całkowicie oddany swym chorym, módl się za nami.
Święty Damianie, miłośniku pokoju, módl się za nami.
Święty Damianie, dobry pasterzu, dający życie za owce, módl się za nami.
Święty Damianie, cierpliwy i wytrwały kierowniku dusz, módl się za nami.
Święty Damianie, odważny lekarzu, módl się za nami.
Święty Damianie, wykorzystujący swe talenty dla dobra chorych, módl się za nami.
Święty Damianie, świadku nadziei życia wiecznego, módl się za nami.
Święty Damianie, siewco ziaren królestwa Bożego na ziemi, módl się za nami.
Święty Damianie, cierpieniem dopełniający swą misję, módl się za nami.
Święty Damianie, przykładny zakonniku, módl się za nami.
Święty Damianie, napełniony heroiczną miłością, módl się za nami.
Święty Damianie, przewodniku na drogach wiary, módl się za nami.
Święty Damianie, wspomożycielu u Boga, módl się za nami.

Abyśmy wzrastali w miłości, którą Chrystus uczynił największym przykazaniem, módl się za nami.
Abyśmy pielęgnowali w sobie ducha służby i poświęcenia sprawom Bożym, módl się za nami.
Abyśmy nieśli Ewangelię ubogim, módl się za nami.
Abyśmy unikali grzechu niczym trądu, módl się za nami.
Abyśmy postępowali w świętości poprzez dzieła miłosierdzia, módl się za nami.
Abyśmy wiarę w sercach ustrzegli, módl się za nami.
Abyśmy Maryję i Jezusa jak ty miłowali, módl się za nami.
Abyśmy Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi zawierzali siebie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty ojcze Damianie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i wieczny Boże, Ty uzdalniasz ludzi do heroicznej miłości, przez wstawiennictwo Świętego ojca Damiana de Vester, który życie swe oddał posłudze trędowatym i jak Chrystus uczynił dla nich dar z samego siebie, prosimy odnów w nas miłość i wzbudź nadzieję, byśmy zdążając do nieba, innych pociągali ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz