Litania do św. Doroty

Wspomnienie św Doroty przypada na 6 lutego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Doroto, módl się za nami 
Św. Doroto, Dziewico i Męczennico – módl się za nami 
Św. Doroto, wierna służebnico Boga żywego – módl się za nami 
Św. Doroto, gorliwa pomnożycielko chwały Bożej – módl się za nami 
Św. Doroto, uwielbiająca Pana nieba i ziemi – módl się za nami 
Św. Doroto, ukazująca moc i dobroć Boga – módl się za nami 
Św. Doroto, z Bogiem na modlitwie zjednoczona – módl się za nami 
Św. Doroto, miłująca Chrystusa ponad wszystko – módl się za nami 
Św. Doroto, nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem – módl się za nami 
Św. Doroto, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa – módl się za nami 
Św. Doroto, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach – módl się za nami 
Św. Doroto, doświadczana przez potwarze i tortury – módl się za nami 
Św. Doroto, mężnie znosząca złość oprawców – módl się za nami 
Św. Doroto, doprowadzająca błądzące siostry do Pana – módl się za nami 
Św. Doroto, oddająca swoje życie w ręce Chrystusa – módl się za nami 
Św. Doroto, ciesząca się w Niebie celem swoich tęsknot – módl się za nami 
Św. Doroto, ozdobo Kościoła świętego – módl się za nami 
Św. Doroto, chwało bohaterów chrześcijańskich – módl się za nami 
Św. Doroto, odważnie wyznająca wiarę świętą – módl się za nami 
Św. Doroto, przykładzie mocnej nadziei – módl się za nami 
Św. Doroto, wzorze doskonałej miłości, odrzucającej strach przed śmiercią – módl się za nami 
Św. Doroto, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi – módl się za nami 
Św. Doroto, podziwu godny wzorze stałości – módl się za nami 
Św. Doroto, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie – módl się za nami 
Św. Doroto, zbudowanie dla chrześcijan – módl się za nami 
Św. Doroto, potężna orędowniczko u Boga – módl się za nami 
Św. Doroto, szczególna wspomożycielko proszących –módl się za nami 
Św. Doroto, nadziejo do Ciebie się uciekających – módl się za nami 
Św. Doroto, błądzących prowadząca do Boga – módl się za nami 
Św. Doroto, wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty – módl się za nami 
Św. Doroto, patronko cierpiących – módl się za nami 
Św. Doroto, patronko błogosławionej śmierci – módl się za nami 
Św. Doroto, prowadząca do życia wiarą i miłością – módl się za nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Doroto,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, św. Dorota dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje, ona bowiem miła Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz