Litania do św. Ekspedyta, męczennika

Wspomnienie św Ekspedyta przypada na 19 kwietnia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.
święty Ekspedycie, niezłomny bohaterze wiary, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, ufający Jezusowi w niebezpieczeństwach, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, składający ofiarę Bogu prawdziwemu, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, nieposłuszny człowiekowi, by być posłusznym Bogu, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, niezważający na gniew cesarza, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, wybierający Chrystusa, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, mężny żołnierzu Pański, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, wierny aż do zgonu, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, chłostany rózgami, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, chwalebnie ginący pod mieczem, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, odbierający od Boga koronę sprawiedliwości i miłości, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, wzorze żołnierzy, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, opiekunie podróżnych, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, orędowniku grzeszników, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, lekarzu przywracający zdrowie, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, pośredniku zwaśnionych, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, uczący nas, jak dziś mamy pracować na zbawienie, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, opiekunie nasz w godzinie śmierci, módl się za nami.
Święty Ekspedycie, najwierniejsze oparcie tych, którzy tobie ufają, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Ekspedycie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Ekspedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać ku chwale Twojej i pożytkowi dusz naszych. Amen.

Dodaj komentarz