Litania do św. Eligiusza

Wspomnienie świętego Eligiusza przypada na 1 grudnia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, w młodości przykładzie cnót i pobożności, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, uznany i ceniony złotniku, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, wzorze uczciwości i pracowitości, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, napełniony bojaźnią Bożą, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, przykładzie posłuszeństwa woli Bożej, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, gorliwy biskupie, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, naśladowco Chrystusa Dobrego Pasterza, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, pasterzu zatroskany o Kościół, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, umacniający wiarę swych diecezjan, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, niestrudzony kaznodziejo, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, uzdrowicielu chorych, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, ojcze ubogich, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, wielki jałmużniku, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, zdobywający dusze dla Chrystusa łagodnością, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, promieniujący dobrocią i życzliwością, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, ikono ewangelicznej pokory, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, patronie rzemieślników, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Eligiuszu,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który Twój Kościół budujesz na wierze świętych i gorliwych pasterzy,
za przyczyną biskupa Eligiusza, który słynął w wielkiej pobożności i miłości bliźniego,
udziel nam łaski wzrastania w świętości,
która wyraża się w modlitwie i miłosierdziu chrześcijańskim.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz