Litania do św. Faustyny (krótsza)

Kyrie eleison — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo — módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże — módlcie się za nami.
Święta Faustyno — módl się za nami.
Od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom — módl się za nami.
Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego — módl się za nami.
Oczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń — módl się za nami.
Bliska sercu Matki Bożej Bolesnej — módl się za nami.
Obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa— módl się za nami.
Wybranko Chrystusa Miłosiernego — módl się za nami.
Wzorze ufności pokładanej w Bożym miłosierdziu — módl się za nami.
„Sekretarko” Jezusa, przez swój „Dzienniczek” ogacająca cały Kościół — módl się za nami.
Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga — módl się za nami.
Powołana w przekazaniu światu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia — módl się za nami.
Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwę — módl się za nami.
Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszników — módl się za nami.
Apostołko konających — módl się za nami.
Mężna w walkach z szatanem o dusze — módl się za nami.
Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary — módl się za nami.
Wspomożycielko uginających się pod brzemieniem krzyża — módl się za nami.
Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego — módl się za nami.
Nauczycielko kierowników duchowych — módl się za nami.
Nasza Orędowniczko przed tronem Boga — módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, święta Faustyno
R. byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty sam pouczyłeś świętą Faustynę o nieskończonym miłosierdziu Boga oraz o sposobach obfitego czerpania z tego źródła świętości i zbawienia. Ty ukazałeś również w jej życiu apostołom wszystkich czasów wzór godny naśladowania. Spraw za jej wstawiennictwem, byśmy nie tylko sami nie upadali pod ciężarem codziennego krzyża, lecz czynili wszystko, co możliwe, dla ratowania upadających. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz