Litania do św. Filipa Neri

Wspomnienie św Filipa Neri obchodzimy 26 maja

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się nad nami
Święta Boża Rodzicielko  módl się nad nami

Święta Panno nad Pannami, módl się nad nami

Święty Filipie, módl się nad nami
Przybytku Ducha Świętego, módl się nad nami
Apostole Rzymu, módl się nad nami
Doradco papieży, módl się nad nami
Głosie proroczy, módl się nad nami
Mężu żarliwości czasów apostolskich, módl się nad nami
Święty godzien miłości, módl się nad nami
Ukryty bohaterze, módl się nad nami
Ojcze pełen łagodności, módl się nad nami
Kwiecie czystości, módl się nad nami
Męczenniku miłości, módl się nad nami
Serce płomienne, módl się nad nami
Przenikający tajniki serc, módl się nad nami
Perło wśród kapłanów, módl się nad nami
Zwierciadło życia Bożego, módl się nad nami
Wzorze pokory, módl się nad nami
Przykładzie prostoty, módl się nad nami
Blasku świętej radości, módl się nad nami
Ideale dziecięctwa, módl się nad nami
Wzorze sędziwego wieku, módl się nad nami
Kierowniku dusz, módl się nad nami
Ratunku rozbitków duchowych, módl się nad nami
Przewodniku młodzieży, módl się nad nami
Przez Aniołów nawiedzany, módl się nad nami
Któryś młodość w czystości przeżył, módl się nad nami
Któryś za głosem Bożym do Rzymu podążył, módl się nad nami
Któryś lat wiele w ukryciu katakumb przebywał, módl się nad nami
Któryś w swym sercu Ducha Świętego gościł, módl się nad nami
Któryś cudownych zachwytów Bożych doznawał módl się nad nami
Któryś maluczkim miłościwie usługiwał, módl się nad nami
Któryś pielgrzymom nogi obmywał, módl się nad nami
Któryś męczeństwa najgoręcej pragnął, módl się nad nami
Któryś słowa Bożego codziennie nauczał, módl się nad nami
Któryś wiele serc do Boga nawrócił, módl się nad nami
Któryś z Maryją najmilsze rozmowy prowadził, módl się nad nami
Któryś zmarłego wskrzesił, módl się nad nami
Któryś Kongregację po całym świecie rozszerzył, módl się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Ojcze Filipie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, któryś św. Filipa, wyznawcę Swego obdarzył chwała swoich wybranych, spraw łaskawie, abyśmy, którego opieka się cieszyli, w ślady Jego cnót wstępowali. Niech Duch Święty owym nas rozpali ogniem, jakim cudownie przeniknął serce św. Filipa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

św filipa neri

Dodaj komentarz