Litania do św. Franciszka Salezego

Wspomnienie św Franciszka Salezego przypada na 24 stycznia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Mario, módl się za nami.
Święty Franciszku, módl się za nami.
Święty Franciszku, naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Franciszku, pełen darów Ducha Świętego módl się za nami.
Święty Franciszku, do Boskiej woli się stosujący
Święty Franciszku, światło Kościoła
Święty Franciszku, obrońco wiary
Święty Franciszku, dobry pasterzu
Święty Franciszku, przykładzie pokory
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa
Święty Franciszku, obrazie cichości
Święty Franciszku, pomocniku pokutujących
Święty Franciszku, ucieczko grzesznych
Święty Franciszku, podporo ubogich
Święty Franciszku, lekarzu utrapionych
Święty Franciszku, naśladowco Apostołów
Święty Franciszku, ozdobo wyznawców
Święty Franciszku, założycielu zakonu Nawiedzenia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz