Litania do św. Franciszka z Asyżu

Wspomnienie św Franciszka Asyżu przypada na 4 października

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Św. Mario Niepokalanie poczęta, – módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki, módl się za nami.
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami.
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami.
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, – módl się za nami.
Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony, módl się za nami.
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, módl się za nami.
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą, módl się za nami.
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, módl się za nami.
Św. Franciszku, miłośniku pokory, módl się za nami.
Św. Franciszku, wzorze pokuty, módl się za nami.
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Św. Franciszku, miłośniku czystości, módl się za nami.
Św. Franciszku, dobrami świata rządzący, módl się za nami.
Św. Franciszku, patriarcho ubogich, módl się za nami.
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, módl się za nami.
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów, módl się za nami.
Św. Franciszku, bojowniku Chrystusowy, módl się za nami.
Św. Franciszku, pogromco szatana, módl się za nami.
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej, módl się za nami.
Św. Franciszku, tarczo wojujących za prawdę, módl się za nami.
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata, módl się za nami.
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami.
Św. Franciszku, drogowskazie dla błądzących, módl się za nami.
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy, módl się za nami.
Św. Franciszku, dzielny orędowniku u Boga, módl się za nami.
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku.
K. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca świętego Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Dodaj komentarz