Litania do św. Franciszka z Fatimy

Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo –módl się za nami.

Błogosławiony Franciszku – módl się za nami.
Pastuszku, grający w górach Bogu na fujarce i śpiewający Mu własne pieśni – módl się za nami.
Zachwycający się „latarnią Pana Jezusa” – wschodzącym i zachodzącym słońcem
Litościwy dla ptaków, z którymi dzieliłeś się chlebem módl się za nami.
Bardzo współczujący cierpiącym i chorym módl się za nami.
Zawsze uśmiechnięty i uprzejmy dla wszystkich módl się za nami.
Sprawiający innym radość, także własnym kosztem módl się za nami.
Umiejący bawić się ze wszystkimi, którzy tego potrzebowali módl się za nami.
Ustępliwy i posłuszny dorosłym, a nawet dzieciom módl się za nami.
Unikający złego i gorszącego towarzystwa módl się za nami.
Szukający samotności, by lepiej się modlić i rozmyślać o Bogu módl się za nami.
Pełen zachwytu i szczęścia płynącego ze spotkań z Aniołem Pokoju módl się za nami.
Umocniony Krwią z kielicha Anioła módl się za nami.
Rozradowany widokiem Pani z nieba módl się za nami.
Poznający Trójcę Świętą w świetle wychodzącym z rąk Maryi módl się za nami.
Kochający Boga bardziej, niż własnych rodziców módl się za nami.
Bardzo kochający Jezusa, widzianego w świetle we własnym sercu módl się za nami.
Posłuszny słowom Pani z nieba, słyszanym i przekazanym ci przez dziewczynki módl się za nami.
Szczęśliwy z wiadomości, że wiele Różańców może zaprowadzić cię do nieba módl się za nami.
Wstrząśnięty wizją męki grzeszników w piekle módl się za nami.
Cierpiący na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechów ludzkich módl się za nami.
Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Bożej módl się za nami.
Ofiarujący modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciwko Maryi módl się za nami.
Ponoszący ofiary za Ojca Świętego módl się za nami.
Cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga módl się za nami.
W duchu ofiary nigdy nie grymaszący przy jedzeniu módl się za nami.
Z miłości do Jezusa oraz do grzeszników cierpiący samotność w więzieniu módl się za nami.
Wyrzekający się jedzenia, by złożyć z tego ofiarę Bogu módl się za nami.
W strasznym upale wyrzekający się wody za nawrócenie grzeszników módl się za nami.
Z miłości do Boga rezygnujący się śpiewania piosenek módl się za nami.
Straszony w jaskini przez szatana, który cię nienawidził za twoje modlitwy módl się za nami.
Modlący się o odwagę dla Hiacynty w więzieniu módl się za nami.
Wypraszający ludziom łaski przez cichą samotną modlitwę w kościele módl się za nami.
Otoczony w chorobie ludźmi, którzy czuli się przy tobie „jak w kościele” módl się za nami.
Otrzymujący od Boga łaski poprawy życia, zgody i zdrowia dla proszących o nie módl się za nami.
Pełen radości płynącej z przyjścia do ciebie Jezusa w Komunii świętej módl się za nami.
Spragniony oglądania Pana Jezusa w niebie módl się za nami.
Tęskniący za Matką Bożą módl się za nami.
Z wielką pogodą ducha, a nawet zadowoleniem znoszący ostatnią chorobę módl się za nami.
Gotów wszystko wycierpieć, by osiągnąć niebo módl się za nami.
Pragnący w niebie sprawiać radość Bogu módl się za nami.
Żegnający się słowami: ,,Do widzenia w niebie!” módl się za nami.
Wypraszający nam w niebie łaskę świętości módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Franciszku,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś sobie, jak niegdyś w Betlejem, prostego i pokornego pastuszka, bł. Franciszka, na powiernika tajemnic nieba, daj nam, prosimy, jak on uświęcić się szybko w szkole Maryi. Niech i nasze serca, przeniknięte Twoim światłem i łaską, staną się wrażliwe na najmniejsze zło i spragnione prawdziwego dobra. Tego dobra, które – nieraz za wielką cenę cierpień, wyrzeczeń i modlitw – trzeba zdobywać dla siebie i dla innych, byśmy wspólnie cieszyli się jego pełnią w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Dodaj komentarz