Litania do św. Gabriela Archanioła

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów módl się za nami. 
Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,  módl się za nami. 
Święty Gabrielu, siło Boga,  módl się za nami. 
Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga,  módl się za nami. 
Święty Gabrielu, wzorze modlitwy, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,  módl się za nami. 
Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, książę niebieski, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga do Maryi Dziewicy, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba módl się za nami. 
Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej módl się za nami. 
Święty Gabrielu, któryś przepowiedział wielkość Jezusa, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, plago niewierzących, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, siło prostoty, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, obrońco wiernych, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi w Świątyni, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, Zwiastunie narodzenia Jana Chrzciciela, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego Słowa, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, Ogłaszający pasterzom Dobrą Nowinę, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, Rozwiewający obawy św Józefa, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, Gwiazdo przewodnia Mędrców ze wschodu, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, obrońco Wiary, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa Chrystusa, módl się za nami. 
Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma, módl się za nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.  

P. Módl się za nami święty Gabrielu Archaniele. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.  

Módlmy się Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela,
stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia
Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie,
byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Dodaj komentarz