Litania do św. Gabriela Possenti

Wspomnienie św Gabriela przypada na 27 lutego

Kyrie eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Matko Boża Bolesna, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze ubóstwa, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze prostoty, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze pokory, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze poświęcenia, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze zachowania Reguły, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze czystości, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze ofiary, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze ufności, módl się za nami.
Święty Gabrielu, Maryję za Matkę biorący, módl się za nami.
Święty Gabrielu, wzorze zakonnika, módl się za nami.
Święty Gabrielu, z Chrystusem cierpiący, módl się za nami.
Święty Gabrielu, litościwy dla biednych, módl się za nami.
Święty Gabrielu, dóbr ziemskich się wyrzekający, módl się za nami.
Święty Gabrielu, habit swój miłujący, módl się za nami.
Święty Gabrielu, apostole Matki Bolesnej, módl się za nami.
Święty Gabrielu, młodzieńcze pobożny, módl się za nami.
Święty Gabrielu, grzechu się strzegący, módl się za nami.
Święty Gabrielu, Boża radością napełniony, módl się za nami.
Święty Gabrielu, Męce Chrystusa szczerze oddany, módl się za nami.
Święty Gabrielu, w powołaniu swym mocno trwający, módl się za nami.
Święty Gabrielu, młodzieży patronie, módl się za nami.
Święty Gabrielu, pokusy szatańskie niweczący, módl się za nami.
Święty Gabrielu, w Bogu zatopiony, módl się za nami.
Święty Gabrielu, do modlitwy zachęcający, módl się za nami.
Święty Gabrielu, łask Bożych pokorny wielbicielu, módl się za nami.
Święty Gabrielu, żywą wiarą napełniony, módl się za nami.
Święty Gabrielu, woli Bożej całkowicie oddany, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za mną, Święty Gabrielu od Matki Bożej Bolesnej.
W. I wyproś u Boga zbawienie duszy mojej.

Módlmy się: Święty Gabrielu, któryś sobie za wzór Matkę Pana naszego obrał, pokornie Cię proszę, wstawiaj się u tronu Bożego za mną i bądź dla mnie wzorem posłuszeństwa, ubóstwa, czystości oraz wiernego zachowywania prawd objawionych, które przez Kościół katolickie oraz nauczanie jego pasterzy są nam przekazywane. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Dodaj komentarz