Litania do św. Genowefy

Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Św. Genowefo, od dzieciństwa napełniona Bogiem módl się za nami.
Św. Genowefo, poświęcona Chrystusowi przez św. Germana,
Św. Genowefo, posłuszna Duchowi Św.,
Św. Genowefo, nieustraszona w gorliwości wiary,
Św. Genowefo, która znalazłaś niechęć i opuszczenie,
Św. Genowefo, która spędzałaś godziny na modlitwie,
Św. Genowefo, której posty i modlitwa uratowały miasto,
Św. Genowefo, która darzyłaś króli wymagającą przyjaźnią,
Św. Genowefo, której mądrość oświecała pogan
Św. Genowefo, której roztropność prowadziła wodzów,
Św. Genowefo, której czystość triumfowała nad kłamstwem,
Św. Genowefo, której siła podnosiła słabnącą odwagę,
Św. Genowefo, która współczułaś cierpiącym ubogim,
Św. Genowefo, która nakarmiłaś cudownie biednych,
Św. Genowefo, która godziłaś Boga z grzesznikami,
Św. Genowefo, która przyprowadzałaś do Kościoła zagubionych,
Św. Genowefo, która czytałaś w sercach,
Św. Genowefo, która uzdrawiałaś chorych,
Św. Genowefo, która opanowywałaś powodzie,
Św. Genowefo, która ustanawiałaś pokój między wrogami,
Św. Genowefo, która łagodziłaś los więźniów,
Św. Genowefo, Patronko Paryża i Francji.

Módlmy się:
Ześlij Panie ducha inteligencji i miłości, którym napełniłeś Twoją Córkę Genowefę, abyśmy chętni do służby Tobie i starający się do Niej upodobnić, podobali się Tobie przez naszą wiarę i całe życie. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz