Litania do św. Gertrudy

Wspomnienie św Gertrudy Wielkiej przypada na 16 listopada

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Gertrudo, córko Ojca Przedwiecznego,
Święta Gertrudo, oblubienico Chrystusa,
Święta Gertrudo, świątynio Ducha Świętego,
Święta Gertrudo, wzorze świętości,
Święta Gertrudo, Matko życia zakonnego,
Święta Gertrudo, przykładzie życia duchowego,
Święta Gertrudo, gardząca próżnością,
Święta Gertrudo, miłośniczko ubóstwa, módl się za nami.
Święta Gertrudo, lilio czystości,
Święta Gertrudo, kwiecie skromności,
Święta Gertrudo, przykładzie umartwienia,
Święta Gertrudo, wzorze posłuszeństwa,
Święta Gertrudo, zwierciadło pokory,
Święta Gertrudo, przepełniona miłością, módl się za nami.
Święta Gertrudo, znająca Pismo Święte,
Święta Gertrudo, opiekunko misjonarzy,
Święta Gertrudo, niewyczerpane źródło miłosierdzia,
Święta Gertrudo, opiekunko klasztorów,
Święta Gertrudo, dobrodziejko biednych,
Święta Gertrudo, wskazująca drogę pielgrzymom, módl się za nami.
Święta Gertrudo, towarzyszko podróżnych,
Święta Gertrudo, pocieszycielko strapionych,
Święta Gertrudo, wyzwolicielko uwięzionych,
Święta Gertrudo, lekarko chorych,
Święta Gertrudo, pocieszycielko niedołężnych, módl się za nami.
Święta Gertrudo, ostojo umierających,
Święta Gertrudo, postrachu złych duchów,
Święta Gertrudo, opiekunko nasza, módl się za nami.

Przed chorobami, uchroń nas, Święta Gertrudo.
Przed nieurodzajami i katastrofami,
Przed niebezpieczeństwem wojny,
Przed niepokojami w naszym kraju,
Przed rozluźnieniem obyczajów,
Przed lekceważeniem godności człowieka,
Przed obojętnością w życiu religijnym, uchroń nas, Święta Gertrudo.
Przed odejściem od wiary,
Przed prześladowaniem Kościoła,
Przed gniewem Bożym,
Przed niespodziewaną śmiercią,
Przed wiecznym potępieniem, uchroń nas, Święta Gertrudo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Gertrudo,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, prosimy Cię, wysłuchaj próśb Twojej świętej i uchroń nas!
My uwielbiamy Świętą Dziewicę Gertrudę, abyśmy naśladując ją na drodze ku cnocie,
byli godnymi jej wielkimi orędownictwa! Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz