Litania do św. Grzegorza Wielkiego

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża, doktora Kościoła przypada na 3 września

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Grzegorzu zwany Wielkim, módl się za nami.
Mądry Sterniku łodzi Piotrowej, módl się za nami.
Sługo stołu Słowa Bożego, módl się za nami.
Sługo sług Bożych, módl się za nami.
Doktorze Kościoła, módl się za nami.
Strażniku jedności Kościoła, módl się za nami.
Kapłanie miłujący Eucharystię, módl się za nami.
Mężu rozmiłowany w mądrości Chrystusa, módl się za nami.
Mężu słabego zdrowia, lecz silnego ducha, módl się za nami.
Mężu zwany konsulem Boga, módl się za nami.
Mnichu zamiłowany w ciszy klasztoru, módl się za nami.
Dobra duchowe ceniący bardziej niż doczesne, módl się za nami.
Pokorną służbę wynoszący nad godności, módl się za nami.
Godzący głęboką modlitwę ze służbą bliźnim, módl się za nami.
Dostrzegający w ubogich i cierpiących Chrystusa, módl się za nami.
Wnikający w tajemnicę cierpienia, módl się za nami.
Księgi biblijne objaśniający w świetle Ducha Świętego, módl się za nami.
Nauczycielu prawd wiary, módl się za nami.
Nauczycielu sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami.
Nauczycielu prawdziwego dialogu, módl się za nami.
Pasterzu przyprowadzający łagodnością do wiary, módl się za nami.
Pasterzu zatroskany o piękno liturgii i śpiewu kościelnego, módl się za nami.
Pasterzu troszczący się o zbawienie wiernych zmarłych, módl się za nami.
Budowniczy ładu europejskiego, módl się za nami.
Apostole ludów barbarzyńskich, módl się za nami.
Obrońco Wiecznego Miasta, módl się za nami.
Ojcze wiary Anglików, módl się za nami.
Obrońco czystości chrześcijańskiej wiary, módl się za nami.
Orędowniku w trudnych doświadczeniach, módl się za nami.
Patronie chórów kościelnych, módl się za nami.
Patronie szkół, uczniów i nauczycieli, módl się za nami.
Patronie naszej parafii. módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Grzegorzu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się!
Boże, Ty opiekujesz się swoim ludem i z miłością nim kierujesz,
za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża,
udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem,
niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz