Litania do św. Hiacynty Marescotti

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Klaro, duchowa matko Świętej Hiacynty,
Święta Hiacynto Marescotti,
Święta Hiacynto, z możnego rodu pochodząca,
Święta Hiacynto, za młodu prowadząca wystawne życie,
Święta Hiacynto, oddana przez ojca do klasztoru klarysek,
Święta Hiacynto, przez dziesięć lat życie przeciętne prowadząca, módl się za nami.
Święta Hiacynto, w chorobie łaską przebudzenia w wierze obdarzona,
Święta Hiacynto, po nawróceniu niezwykłą gorliwością płonąca,
Święta Hiacynto, mniszko dążąca do świętości,
Święta Hiacynto, miłująca nade wszystko Chrystusa Ukrzyżowanego,
Święta Hiacynto, gorliwa wychowawczyni powołań zakonnych,
Święta Hiacynto, mistycznymi wizjami ubogacona,
Święta Hiacynto, posiadająca dar proroctwa, módl się za nami.
Święta Hiacynto, mądrością Bożą napełniona,
Święta Hiacynto, gorliwa krzewicielko nabożeństwa do Chrystusa Eucharystycznego,
Święta Hiacynto, zapatrzona w Najświętszą Dziewicę,
Święta Hiacynto, o ubogich zatroskana,
Święta Hiacynto, usługująca chorym i starcom, módl się za nami.

Abyśmy nigdy w obojętność religijną nie popadli, uproś nam, Święta Hiacynto.
Abyśmy z wiarą nasze obowiązki stanu wypełniali,
Abyśmy naśladowali ciebie w miłości do Jezusa Eucharystycznego,
Abyśmy ufnie zawierzali Maryi, Matce Jezusa i naszej,
Abyśmy dawali świadectwo miłosierdziu chrześcijańskiemu,
Abyśmy dusz naszych przed grzechami i nałogami strzegli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Hiacynto Marescotti,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Tobie zawdzięczamy łaskę wiary i nadzieję zbawienia, przez przyczynę Świętej Hiacynty Marescotti, służebnicy Twojej, którą obdarzyłeś niezwykłymi darami dla pożytku ludzi, udziel nam łaski żywej wiary, niezachwiani nadziei i bezinteresownej miłości wobec bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Hiacynta Marescotti
św. Hiacynta Marescotti

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz