Litania do św. Honorata z Arles

Wspomnienie św. Honorata z Arles przypada 16 stycznia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Honoracie z Arles, módl się za nami
Święty Honoracie, ze znakomitej rodziny pochodzący,
Święty Honoracie, wraz z bratem chrzest przyjmujący,
Święty Honoracie, wyrzekający się majątku na rzecz ubogich,
Święty Honoracie, gorliwy uczniu św. Kaprazjusza,
Święty Honoracie, w młodym wieku szukający świętości,
Święty Honoracie, na drodze pokuty dążący do nieba,
Święty Honoracie, pustelniku wybierający samotność w Bogu,
Święty Honoracie, gorliwy kapłanie,
Święty Honoracie, założycielu klasztoru w Troyes,
Święty Honoracie, gorliwy arcybiskupie Arles,
Święty Honoracie, pasterzu miłujący swój lud,
Święty Honoracie, przykładzie rozmodlenia i uniżenia przed Bogiem,
Święty Honoracie, pokorny sługo ołtarza Pańskiego,
Święty Honoracie, głosicielu Dobrej Nowiny ubogim,
Święty Honoracie, przeciwniku błędów i herezji,
Święty Honoracie, stróżu czystości wiary,
Święty Honoracie, w miłości Boga i ludzi niedościgniony,
Święty Honoracie, nadziei chrześcijańskiej głosicielu,
Święty Honoracie, w cierpieniu wytrwały i mężny,
Święty Honoracie, całkowicie upodobniony do Chrystusa,
Święty Honoracie, wzywany w klęsce suszy lub przed ulewami,
Święty Honoracie, wyjednujący łaski swym naśladowcom,
Święty Honoracie, ku niebu pewnie prowadzący swych czcicieli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Honoracie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, wielbimy Cię i wysławiamy za nauczanie i życie Świętego Honorata, arcybiskupa z Arles. Przez jego przyczynę obdarz nas pełnią zdrowia duszy i ciała i strzeż, byśmy nigdy od prawdy chrześcijańskiej nie odstąpili i zawsze wyznawali to, co Kościół do wierzenia podaj e. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Honorat z Arles
św. Honorat z Arles

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz