Litania do św. Huberta

Wspomnienie św Huberta przypada na 3 listopada

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny, Boże zmiłuj się nad nami!

Najświętsza Maryjo – módl się za nami!
Święty Hubercie, przykładny czcicielu Najświętszej Panny módl się za nami!
Święty Hubercie, posłuszny Bożemu wezwaniu módl się za nami!
Święty Hubercie, odważnie gardzący próżnym obliczem świata módl się za nami!
Święty Hubercie, cudowny głosicielu Słowa Bożego módl się za nami!
Święty Hubercie, wierny głosicielu Chwały Bożej i zbawienia bliźnich módl się za nami!
Święty Hubercie, gorliwie zwalczający bałwochwalstwo módl się za nami!
Święty Hubercie, troskliwie głoszący Boże Imię módl się za nami!
Święty Hubercie, gorliwie oddany służbie Bożej módl się za nami!
Święty Hubercie, nieubłagany przeciwniku wszelkiego występku módl się za nami!
Święty Hubercie, wspaniały przykładzie wszelkich cnót módl się za nami!
Święty Hubercie, odzwierciedlenie Bożej doskonałości i świętości módl się za nami!
Święty Hubercie, chlubo biskupów módl się za nami!
Święty Hubercie, hojny ojcze ubogich, wdów i sierot módl się za nami!
Święty Hubercie, gorliwy naśladowco Apostołów módl się za nami!
Święty Hubercie, tęsknie podążający drogą męczenników módl się za nami!
Święty Hubercie, cudotwórco módl się za nami!
Święty Hubercie, cudowny pomocniku w potrzebie módl się za nami!
Święty Hubercie, wybawicielu z obłąkania i szaleństwa módl się za nami!
Święty Hubercie, ucieczko ukąszonych przez wściekłe zwierzęta módl się za nami!
Święty Hubercie, postrachu złych duchów módl się za nami!
Święty Hubercie, współtowarzyszu Aniołów módl się za nami!
Święty Hubercie, pełen chwały w niebiosach módl się za nami!
Święty Hubercie, patronie leśników módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K: Pan Go umiłował i wywyższył.
W: I otoczył Go chwałą.

Módlmy się:

O Boże, najwyższy Pasterzu i Władco wszystkich wierzących, który Swojego sługę Huberta wybrałeś na dobrego pasterza + i natchnąłeś Duchem Świętym, by powierzoną mu trzodę pasł wiernie i pilnie, i prowadził do życia wiecznego:* prosimy Cię, abyś zechciał ze względu na jego zasługi i wstawiennictwo, zachować nas od wszelkiego zła, obdarzał wszelkimi dobrami niebieskimi oraz pozwolił osiągnąć wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz