Litania do św. Idziego z Asyżu

Wspomnienie św Idziego przypada na 22 kwietnia

Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.
Święty Idzi, naśladowco Świętego Franciszka, módl się za nami.
Święty Idzi, towarzyszu w podróży do Rzymu, módl się za nami.
Święty Idzi, pobożny pielgrzymie, módl się za nami.
Święty Idzi, miłośniku czystości, módl się za nami.
Święty Idzi, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Idzi, przykładzie ubóstwa i skromności, módl się za nami.
Święty Idzi, porywający serca miłością Bożą, módl się za nami.
Święty Idzi, nieuczony teologu, módl się za nami.
Święty Idzi, darami Ducha Świętego wypełniony, módl się za nami.
Święty Idzi, sługo pokorny i cichy, módl się za nami.
Święty Idzi, głosicielu Ewangelii Chrystusa, módl się za nami.
Święty Idzi, wypełniony Bogiem, módl się za nami.
Święty Idzi, mistrzu modlitwy, módl się za nami.
Święty Idzi, Boży pustelniku, módl się za nami.
Święty Idzi, wzorze pracowitości, módl się za nami.
Święty Idzi, opiekunie słabych, módl się za nami.
Święty Idzi, przywiązany do tego, co małe i proste, módl się za nami.
Święty Idzi, orędowniku niebieski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Idzi,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, od którego pochodzą wszelkie dobre pragnienia i czyny, wysławiamy Cię za Świętego Idziego, naśladowcę Świętego Franciszka. Przez prostotę i pokorę jego serca umacniaj nas w zbożnych postanowieniach i wspomagaj, byśmy umiłowali Kościół i czystym sercem dążyli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz