Litania do św. Ireneusza, biskupa

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, pilny uczniu Świętego Polikarpa, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, gorliwy apostole Galii, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, następco Świętego Potyna w Lyonie, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, roztropny rządco diecezji, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, wspaniały obrońco wiary, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, słynny nauczycielu prawdy, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, pasterzu, gotowy umrzeć za owce, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, ojcze kapłanów i ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, niestrudzony głosicielu słowa Bożego, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, mistrzu życia duchowego, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, żyjący Bogiem, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, wzorze posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, zwalczający wszelkie herezje, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, zatroskany o nawrócenie pogan, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, opiekunie ubogich, wdów i sierot, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, bezkompromisowy świadku Chrystusa, módl się za nami.
Święty Ireneuszu, męczenniku, gotowy na śmierć za Chrystusa, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Ireneuszu,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty w każdym wieku i na każdym miejscu wzbudzasz swemu Kościołowi nauczycieli i obrońców ewangelicznej prawdy, przez przyczynę Świętego Ireneusza, biskupa Lyonu, który słowem i czynem zwalczał potężne herezje i głosił prawdę maluczkim i ubogim, prosimy udziel nam łaski szczerego przylgnięcia do depozytu wiary, którego strzeże Kościół święty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz