Litania do św. Izydora Oracza

Wspomnienie św Izydora Oracza przypada na 15 maja

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Święta Panno nad pannami, módl się za nami,
Święty Izydorze, wierny sługo Boży, módl się za nami,
Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich, módl się za nami,
Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych, módl się za nami,
Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza, módl się za nami,
Święty Izydorze, oraczu błogosławiony, módl się za nami,
Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy, módl się za nami,
Święty Izydorze, pracowniku pobożny, módl się za nami,
Święty Izydorze, prostotą urzekający, módl się za nami,
Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący, módl się za nami,
Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający, módl się za nami,
Święty Izydorze, Ojcze ubogich, módl się za nami,
Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa, módl się za nami,
Święty Izydorze, władzy swej posłuszny, módl się za nami,
Święty Izydorze, przez Boga uczony, módl się za nami,
Święty Izydorze, z Aniołami zrównany, módl się za nami,
Święty Izydorze, między Świętych policzony, módl się za nami,
Święty Izydorze, nad królów wywyższony módl się za nami,
Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną, módl się za nami,
Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie twoje, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani byli, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej stanęli, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci pomocy i ratunku twego doznali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa oglądali, módl się za nami,
Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali, módl się za nami,
Święty Izydorze, wielki Wyznawco, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Ja jestem winnym krzewem,
O.: Mój Ojciec jest rolnikiem.

Módlmy się:
O przezacny mieszkańcu niebieski, św. Izydorze, proszę cię pokornie,
abyś o mnie, grzeszniku, nędzami i pokusami różnymi doświadczanym,
pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego,
aby On przez zasługi i przyczynę twoją raczył
mnie za­chować od wszelkiego zła na duszy i na ciele.
A wyproś mi łaskę do wypełniania
świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejszego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo
Boże, spraw, abyśmy dzięki św. Izydorowi, świętemu rol­nikowi ,
mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z poko­rą, w której sobie
upodobałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dodaj komentarz