Litania do św. Jacka Odrowąża

Wspomnienie św Jacka przypada na 17 sierpnia

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Bogarodzico Dziewico, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Jacku, módl się za nami.
Najświętszej Maryi Synu umiłowany, módl się za nami.
Kwiecie niebieskiego ogrodu,  módl się za nami.
Bezcenny kamieniu na polskiej koronie, módl się za nami.
Patriarchy Dominika wielki naśladowco, módl się za nami.
Ojcze polskich braci kaznodziejów, módl się za nami.
Apostole dobrej nowiny wśród ludów pogańskich, módl się za nami.
Wierny stróżu Chrystusa w Eucharystii i Matki Najświętszej, módl się za nami.
We wszelkich chorobach cudowny lekarzu, módl się za nami.
Konających nadziejo i pociecho, módl się za nami.
Uciśnionych i prześladowanych troskliwy Opiekunie, módl się za nami.
Odnowicielu życia chrześcijańskiego w Polsce, módl się za nami.
Ostojo wiary w czasach burzliwych, módl się za nami.
Zatroskany o jedność Kościoła, módl się za nami.
Przykładzie cnót kapłańskich i zakonnych, módl się za nami.
Wielki cudotwórco, módl się za nami.
Powalone gradem zboże modlitwą dźwigający, módl się za nami.
Smutnym i udręczonym z pomocą spieszący, módl się za nami.
Darem proroctwa ozdobiony, módl się za nami.
Przemożny opiekunie Krakowa i jego mieszkańców, módl się za nami.
Skuteczny orędowniku u Najświętszej Maryi, módl się za nami.

Abyśmy wzrost i rozkwit naszej świętej wiary oglądać mogli, módl się za nami.
Abyśmy z nawrócenia grzeszników się cieszyli, módl się za nami.
Abyśmy biskupów i kapłanów pełnych Ducha Bożego mieli, módl się za nami.
Abyśmy w pokoju Pana Boga i Jego Matkę Najświętszą chwalili,  módl się za nami.
Abyśmy od głodu, ognia i wojny zachowani byli, módl się za nami.
Abyśmy wiszącej nad nami kary za grzechy uniknęli, módl się za nami.
Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy w wierze, nadziei i miłości Bożej coraz bardziej wzrastali, módl się za nami.
Abyśmy bez skruchy i sakramentów świętych nie umierali, módl się za nami.
Abyśmy po śmierci łaskawego sądu doznali, módl się za nami.
Abyśmy z Jezusem i Maryją wiecznie królowali, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Jacku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jacka szczerym charyzmatem słowa, dzięki któremu wiele ludów przywiódł do światła Prawdy, pobudzaj nas do pełnienia dobrych czynów, aby ludzie widząc je chwalili Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Źródło: Modlitwy dominikańskie, wybór i układ: Emilia Katarzyna Bąbol OPs, Maria Katarzyna Kominek OPs, Warszawa 1998.

Dodaj komentarz