Litania do św. Jadwigi Królowej

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie, módl się za nami.
Święty Pawle, módl się za nami.
Święty Marku, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Wacławie, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami.
Pani Wawelska i nasza, módl się za nami.
Uległa Bogu we wszystkim, módl się za nami.
Wpatrzona w Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Przez wiarę widząca, módl się za nami.
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości, módl się za nami.
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa, módl się za nami.
Apostole prawdy i dobra, módl się za nami.
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga, módl się za nami.
Wzorze świeckiej świętości, módl się za nami.
Szafarko pokoju, módl się za nami.
Pani piękna i miłosierna, módl się za nami.
Ratująca z biedy duchowej, módl się za nami.
Mario i Marto w jednej osobie, módl się za nami.
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze, módl się za nami.
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu, módl się za nami.
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa, módl się za nami.
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów, módl się za nami.
Wierna Służebniczko Obecnego Boga, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Jadwigo Królowo,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś Świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz