Litania do św. Jana Chrzciciela de Rossi

Wspomnienie św Jana de Rossi przypada na 23 maja

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu de Rossi, módl się za nami.
Święty Janie, apostole Rzymu, módl się za nami.
Święty Janie, naśladowco Świętego Alojzego, módl się za nami.
Święty fanie, duchowy przewodniku pielgrzymów, módl się za nami.
Święty Janie, światło dla zagubionych, módl się za nami.
Święty Janie, pocieszycielu samotnych i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Święty Janie, wzorze oddania sprawie Bożej, módl się za nami.
Święty Janie, wspomożycielu grzeszników w ich nawróceniu, módl się za nami.
Święty Janie, cierpliwy spowiedniku, módl się za nami.
Święty Janie, miłosierny Samarytaninie ubogich, módl się za nami.
Święty Janie, głosicielu słowa Bożego, módl się za nami.
Święty Janie, wspaniały katecheto dzieci i dorosłych, módl się za nami. 
Święty Janie, bojowniku o dusze ludzkie, módl się za nami.
Święty Janie, przykładzie umartwienia i pokuty, módl się za nami.
Święty Janie, niespokojny o zbawienie dusz, módl się za nami.
Święty Janie, zatroskany opiekunie dzieci, módl się za nami.
Święty Janie, przykładzie cierpliwości w chorobach, módl się za nami.
Święty Janie, chlubo Kościoła w Wiecznym Mieście, módl się za nami.

Abyśmy pomnażali naszą miłość do Chrystusa Pana, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy umacniali się w wierze, nadziei i miłości, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy w zdrowiu duszy i ciała wielbili Boga, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy do miłosierdzia Bożego się uciekali, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy cieszyli się powołaniami do służby Bożej, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy wzrastali w pobożności, pielgrzymując do miejsc świętych, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy chętnie korzystali z sakramentu pokuty, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy za twoim przykładem miłowali Kościół, uproś nam, Święty Janie.
Abyśmy razem w niebie wysławiali Boga, uproś nam, Święty Janie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Janie Chrzcicielu de Rossi,
abyśmy nade wszystko miłowali Boga.

Módlmy się:
Boże, Twój Kościół nieustannie odradza się i młodnieje dzięki wspaniałym pasterzom według Twojego Serca, prosimy Cię, abyśmy oddając cześć Świętemu Janowi Chrzcicielowi dę Rossi, który całe swe życie oddał na służbę pielgrzymom, dzieciom, ubogim i chorym, mogli osiągnąć wieczne zbawienie i razem z nim wielbić Ciebie w radościach nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz