Litania do św. Jana Chrzciciela

Wspomnienie św Jana Chrzciciela przypada na 24 czerwca

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Wysłanniku Boży, módl się za nami.
Poprzedniku naszego Zbawiciela, módl się za nami.
Wzgardzicielu świata, módl się za nami.
Głosie wołający na pustyni, módl się za nami.
Zwiastunie prawdy, módl się za nami.
Wskazujący drogę do nieba, módl się za nami.
Światło proroków, módl się za nami.
Przykładzie męczenników, módl się za nami.
Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła, módl się za nami.
Któryś był poświęcony już w żywocie matki, módl się za nami.
Któryś otrzymał swoje imię z nieba, módl się za nami.
Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty, módl się za nami.
Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga, módl się za nami.
Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy, módl się za nami.
Który dla prawdy krew swoją przelałeś, módl się za nami.
O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem, módl się za nami.

My, grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana,
udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym
i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz