Litania do św. Jana Kapistrana

Wspomnienie św Jana Kapistrana przypada na 23 października

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, – módl się za nami.
Święty Janie Kapistranie, – módl się za nami.
Święty Janie, wyznawco Chrystusowy, – módl się za nami.
Święty Janie, chwało Italii, – módl się za nami.
Święty Janie, naśladowco Biedaczyny z Asyżu, – módl się za nami.
Święty Janie, duchowy synu Św. Bernardyna, – módl się za nami.
Święty Janie, reformatorze dyscypliny zakonnej, – módl się za nami.
Święty Janie, współzałożycielu zakonu obserwanckiego, – módl się za nami.
Święty Janie, twórco pierwszej polskiej prowincji bernardyńskiej, – módl się za nami.
Święty Janie, wędrowny misjonarzu, – módl się za nami.
Święty Janie, Apostole Europy, – módl się za nami.
Święty Janie, wzorze dobroci, – módl się za nami.
Święty Janie, wzorze prostoty, – módl się za nami.
Święty Janie, wzorze miłości bliźniego, – módl się za nami.
Święty Janie, kaznodziejo charyzmatyczny, – módl się za nami.
Święty Janie, kaznodziejo wytrwały, – módl się za nami.
Święty Janie, kaznodziejo pokorny, – módl się za nami.
Święty Janie, głoszący Dobrą Nowinę, – módl się za nami.
Święty Janie, zapalający serca miłością seraficką, – módl się za nami.
Święty Janie, orędowniku zachowania czystości wiary, – módl się za nami.
Święty Janie, czcicielu Najświętszego Imienia Jezus, – módl się za nami.
Święty Janie, twórco dzieł teologicznych, – módl się za nami.
Święty Janie, uczestniku bitwy pod Belgradem, – módl się za nami.
Święty Janie, cudotwórco przemożny, – módl się za nami.
Święty Janie, orędowniku nasz u Boga, – módl się za nami.
Święty Janie, wspomożycielu Twoich czcicieli, – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Święty Janie Kapistranie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Jana umiłowanie Świętej Ewangelii i posłałeś, aby po całej Europie głosił ludziom Twoje Słowo, racz udzielić nam za jego wstawiennictwem potrzebnych łask i ożyw w naszych sercach zapał do głoszenia prawdy o Tobie, abyśmy z pomocą naszego Patrona i Wspomożyciela mogli odważnie świadczyć o naszym Bogu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz