Litania do św. Jana Marii Vianneya

Wspomnienie św Jana Marii Vianney przypada na 4 sierpnia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, wzorze synowskiego oddania, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, nieskalana lilio czystości, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, wierny naśladowco cierpień Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, głębio pokory, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, serafinie modlitwy, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, żarliwy miłośniku świętego ubóstwa, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, oddany synu św. Franciszka z Asyżu, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, przykładny tercjarzu franciszkański, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, troskliwy przyjacielu ubogich, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, umocniony świętymi wizjami, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, dręczony przez złego ducha, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, doskonały wzorze cnoty kapłańskiej, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, pasterzu mocny i roztropny, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, rozpalony gorliwością, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, wierny towarzyszu chorych, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, niestrudzony katecheto, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, głoszący kazania w słowach pełnych ognia, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, mądry przewodniku dusz, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, szczególnie obdarowany duchem rady, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, oświecony światłem z nieba, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, postrachu szatana, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, współczujący w każdym nieszczęściu, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, opiekunie sierot, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, obdarowany łaską czynienia cudów, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, który zasmakowałeś słodyczy śmierci, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, który radujesz się teraz chwałą nieba, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, niebieski patronie proboszczów, módl się za nami.
Święty Janie Vianneyu, wzorze i patronie kierowników duchowych, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Janie Mario Vianneyu.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię Vianneya godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz