Litania do św. Jana Nepomucena

Wspomnienie św. Jana Nepomucena przypada na 21 maja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Święty Janie, Nepomucenie, módl się za nami
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony,
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony, módl się za nami
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele, módl się za nami
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego, módl się za nami
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze, módl się za nami
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego, módl się za nami
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników, módl się za nami
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy, módl się za nami
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze, módl się za nami
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy, módl się za nami
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy, módl się za nami
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych, módl się za nami
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty, módl się za nami
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości, módl się za nami
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności, módl się za nami
Święty Janie, duchem prorockim napełniony, módl się za nami
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany, módl się za nami
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku,
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony, módl się za nami
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie, módl się za nami
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie, módl się za nami
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie, módl się za nami
Święty Janie, nasz wielki Patronie, módl się za nami
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga, módl się za nami

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie
Od wszelkiego zgorszenia, wybaw nas Panie
Od wszelkiego złego zrozumienia, wybaw nas Panie
Od niesławy świata, wybaw nas Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie
Od świętokradzkiej spowiedzi, wybaw nas Panie
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy, wybaw nas Panie
Od ucisku sumienia, wybaw nas Panie
Od odwlekania pokuty świętej, wybaw nas Panie
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu, wybaw nas Panie
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół, wybaw nas Panie
Od przewrotnego towarzystwa, wybaw nas Panie
Od wyjawienia sekretów, wybaw nas Panie
Od zaniedbania powinności, wybaw nas Panie
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie, wybaw nas Panie
Przez haniebne z łotrami porównanie, wybaw nas Panie
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane, wybaw nas Panie
Przez gorzką śmierć Twoją, wybaw nas Panie
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena, wybaw nas Panie
W dzień sądu Twego. wybaw nas Panie

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył. wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Dodaj komentarz