Litania do św. Jana z Avili

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Janie, Apostole Andaluzji, módl się za nami.
Święty Janie, otwarty na głos Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Janie, naśladowco Chrystusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Święty Janie, zapominający o sobie, pamiętający o Panu, módl się za nami.
Święty Janie, reformujący Kościół, poczynając od samego siebie, módl się za nami.
Święty Janie, niezwykły siewco słowa Bożego, módl się za nami.
Święty Janie, darem rady przez Ducha Świętego ubogacony, módl się za nami.
Święty Janie, doradco Świętej Teresy, módl się za nami.
Święty Janie, przyjacielu Świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.
Święty Janie, przewodniku w nawróceniu Świętego Jana Bożego i Franciszka Borgiasza,
Święty Janie, troskliwy ojcze ubogich, módl się za nami.
Święty Janie, miłośniku skromności i umiarkowania, módl się za nami.
Święty Janie, pragnący cierpień dla Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, misjonarzu ludowy, módl się za nami.
Święty Janie, posłuszny władzom kościelnym, módl się za nami.
Święty Janie, prawdziwy mężu i nauczycielu modlitwy, módl się za nami.
Święty Janie, przewodniku w życiu duchowym, módl się za nami.
Święty Janie, gorliwy kaznodziejo, módl się za nami.
Święty Janie, pokorny mistyku, módl się za nami.
Święty Janie, doktorze Kościoła, módl się za nami.
Święty Janie, patronie hiszpańskiego duchowieństwa, módl się za nami.
Święty Janie, żyjący wyłącznie dla chwały Bożej, módl się za nami.
Święty Janie, chlubo Kościoła świętego,
Święty Janie, orędowniku przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Janie z Avili,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty objawiłeś swą świętość i miłość w życiu i posłudze Świętego Jana z Avili, pokornie prosimy, abyśmy idąc za jego nauczaniem, umacniali się w wierze i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz