Litania do św. Joanny d’Arc

Wspomnienie św Joanny przypada na 30 maja

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, urodzona, by walczyć o wolność Ojczyzny, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, wzorze dziewic, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, świątynio najdoskonalszej pokory, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, wzorze odwagi, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, niepokonana miłośniczko czystości, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, zwierciadło cnót wszelakich, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, odwiedzana przez aniołów i świętych, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, nawołująca rodaków do wiary i lojalności, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, trzy razy śmiertelnie ranna, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, trzy razy cudownie uzdrowiona, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, odważna obrończyni swojego kraju, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, wzorze doskonałej wierności i miłości, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, fałszywie oskarżona o skandaliczne przestępstwa, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, fałszywie oskarżona o herezję i apostazję, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, fałszywie oskarżona o czary i bałwochwalstwa, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, podtrzymywana na duchu przez aniołów i świętych, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, któraś znosiła furię swoich oskarżycieli, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, któraś wołała upokorzenie i śmierć niż negację prawdy, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, któraś nawróciła świadków swego męczeństwa, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, patronko narodu francuskiego, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, patronko młodzieży, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, patronko patriotów, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, ostojo fałszywie oskarżonych, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, opiekunko matek rodzących, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, nowe Światło Kościoła, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, która nawet po śmierci inspirujesz ludzi do miłości Ojczyzny,
Święta Joanno d’Arc, która ożywiasz wiarę i odwagę wiernych, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, której imię jest czczone w niebie i straszne dla piekieł, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, sławna przez cuda najwspanialsze, módl się za nami.
Święta Joanno d’Arc, która królujesz w chwale, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Joanno d’Arc,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Błagamy Cię, Panie, udziel nam przebaczenia naszych grzechów, a przez wstawiennictwo Świętej Joanny d’Arc, dziewicy i męczennicy, która zawsze jest miłą w Twoich oczach dla jej niezwykłej czystości i heroiczności wszystkich cnót. Amen.

Dodaj komentarz