Litania do św. Joanny Franciszki de Chantal

Wspomnienie świętej przypada na 12 sierpnia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ojcze Franciszku Salezy, módl się za nami.
Święta Matko Joanno, módl się za nami.
Niewiasto mężna, módl się za nami.
Niewiasto roztropna, módl się za nami.
Pełna bojaźni Bożej, módl się za nami.
Złączona z Bogiem przez modlitwę, módl się za nami.
Pobożna nauczycielko dzieci, módl się za nami.
Pocieszycielko chorych, módl się za nami.
Karmicielko ubogich, módl się za nami.
Wdowo Boga pragnąca, módl się za nami.
Na głos i wołanie Boskie zawsze gotowa, módl się za nami.
Nadziei pełna, módl się za nami.
W nauce katolickiej mocno utwierdzona, módl się za nami.
Wzorze ubóstwa ewangelicznego, módl się za nami.
Roztropna przewodniczko oblubienic Chrystusa, módl się za nami.
Gorliwie starająca się o pomnożenie chwały Bożej, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, dzięki Twojej łasce święta Joanna Franciszka zajaśniała wielką doskonałością w rozmaitych stanach życia, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy wierni naszemu powołaniu, świecili dobrym przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz