Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

Wspomnienie  św Józefa Pelczara przypada na 19 stycznia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie,
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,
Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy,
Wielki czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski, módl się za nami.
Wierny synu Kościoła,
Wzorze polskich teologów,
Niestrudzony pasterzu diecezji,
Budowniczy życia duchowego, módl się za nami.
Przewodniku na drodze świętości,
Dobry synu Ojczyzny,
Nauczycielu jedności w narodzie, módl się za nami.
Siewco braterskiej miłości,
Apostole odnowy moralnej,
Patronie dobrych wyborów życiowych,
Wzorze niezachwianej wiary,
Wzorze wierności łasce kapłaństwa, módl się za nami.
Wzorze bogomyślnej pracowitości,
Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych,
Założycielu rodziny zakonnej,
Troskliwy ojcze powierzonych ci dusz, módl się za nami.
Opiekunie ubogich,
Obrońco pokrzywdzonych,
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

V. Módl się za nami Święty Józefie Sebastianie,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, nasza ucieczko i mocy, wysłuchaj próśb, które zanosimy przez wstawiennictwo świętego Józefa Sebastiana i spraw, abyśmy otrzymali to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.

św. Józef Pelczar
św. Józef Pelczar

Dodaj komentarz