Litania do św. Kamila

Wspomnienie św Kamila przypada na 14 lipca, patron chorych i pielęgniarzy.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami
Święty Kamilu, módl się za nami
Ojcze ubogich i sierot, módl się za nami
Patronie chorych i szpitali, módl się za nami
Pocieszycielu strapionych, módl się za nami
Świecący przykładzie prawdziwej miłości bliźniego, módl się za nami
Gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych, módl się za nami
Ozdobo Kościoła Katolickiego, módl się za nami
Kapłanie według serca Bożego, módl się za nami
Wielki pokutniku zbłądzeń twojej młodości, módl się za nami
Serafinie świętej miłości, módl się za nami
Czcicielu krzyża świętego, módl się za nami
Wielki dobrodzieju ludzkości, módl się za nami
Jasno świecąca gwiazdo świętości, módl się za nami
Wierny sługo Najśw. Panny Maryi, módl się za nami
Wielki czcicielu pięciu ran świętych, módl się za nami
Dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Bożego, módl się za nami
We wszystkich potrzebach naszych, módl się za nami
W cierpieniach i dolegliwościach, módl się za nami
W pokusach i walkach życia, módl się za nami
We wszystkich utrapieniach naszych, módl się za nami
W godzinie śmierci naszej, módl się za nami
Który miałeś pałające żądanie umrzeć w służbie chorych, módl się za nami
Który żarliwej modlitwie się oddawałeś, módl się za nami
Który w cierpieniach i doświadczeniach Bogu się wiernie poddawałeś, módl się za nami
Który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś, módl się za nami
Który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś. módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

V. Módl się za nami św. Kamilu.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś św. Kamila napełnił nadzwyczajną miłością ku chorym i umierającym, prosimy Cię, racz nas dla jego zasług napełnić duchem Twej miłości, abyśmy wroga zbawienia naszego w godzinę śmierci zwyciężyli i koronę niebieskiej sprawiedliwości otrzymali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-14a.php3

Dodaj komentarz