Litania do św. Katarzyny ze Sieny

Wspomnienie św Katarzyny ze Sieny przypada na 29 kwietnia

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ojcze Dominiku, módl się za nami.

Święta Katarzyno, módl się za nami.
Lilio czystości, módl się za nami.
Różo cierpliwości, módl się za nami.
Przykładzie pokory i cichości, módl się za nami.
Naczynie łaski Bożej, módl się za nami.
Korono dziewic Chrystusowych, módl się za nami.
Ozdobo Kościoła, módl się za nami.
Najmilsza duchowa córko św. Ojca Dominika, módl się za nami.
Naznaczona ranami Pana Jezusa, módl się za nami.
Uwieńczona koroną Zbawiciela, módl się za nami.
Rozmiłowana w ubóstwie Chrystusowym, módl się za nami.
Troskliwa opiekunko ubogich, módl się za nami.
Najczulsza Matko cierpiących, módl się za nami.
Pocieszycielko grzeszników rozpaczających, módl się za nami.
Służąca radą Namiestnikom Chrystusowym, módl się za nami.
Pełna troski o Kościół święty, módl się za nami.
Harfo Ducha Świętego, módl się za nami.
Mistrzyni życia wewnętrznego, módl się za nami.
Obdarzona charyzmatem słowa, módl się za nami.
Zanurzona w kontemplacji Bożych tajemnic, módl się za nami.
Otwarta na potrzeby świata, módl się za nami.
Dźwigająca z Chrystusem krzyż za nie swoje winy, módl się za nami.
Ogłoszona Doktorem Kościoła, módl się za nami.
Nasza przemożna orędowniczko, módl się za nami.
Matko Tercjarko i Siostro nasza, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Katarzyno.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Katarzyna ze Sieny: cudowne dziecko dobrego Boga

Katarzyna ze Sieny (1347-1380) – mistyczka, tercjarka dominikańska. Jej pisma – a zwłaszcza „Dialog”, jej największe dzieło – stworzyły zbiór traktatów podyktowanych ekstazami i wyznaczyły myśl teologiczną. Doceniana za prostotę, ale też za upór, nie wahała się angażować w kontekst polityczny i religijny swoich czasów.

Czego ona nie zrobiła, by sprowadzić z Avignonu do Rzymu papieża Grzegorza XI – by odzyskać jedność i niezależność Kościoła!

Korespondowała z ponad 300 różnymi osobami – papieżami, kardynałami, książętami włoskimi, mężczyznami, kobietami, bogatymi i biednymi… Przyciągała, poruszała, prowadziła… Wokół niej było wiele nawróceń. Wiele osób dzięki niej pogodziło się. Nie ma wątpliwości, że potrafiła przykuwać uwagę, miała moc, którą dominikanie przypisują „solidnemu zdrowemu rozsądkowi, osądowi jasnemu jak woda ze źródła”.

Katarzyna ze Sieny jest dla Kościoła cudownym dzieckiem dobrego Boga, przykładem równowagi pomiędzy modlitwą i działaniem, za który należy jej się inny tytuł: patronki Europy, obok Cyryla i Metodego i św. Brygidy Szwedzkiej. I ten tytuł nadał jej Jan Paweł II w 1999 r.

Dodaj komentarz