Litania do św. Kazimierza

Wspomnienie obchodzimy 4 marca

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, – wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,– zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, Wilna skarbie i zaszczycie, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, blaskiem korony polskiej gardzący, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, ojcze ubogich, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, aniele wcielony, – módl się za nami
Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho, – módl się za nami

Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili, – módl się za nami
Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła, – módl się za nami
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali, – módl się za nami
Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą Głowę jego gorącym sercem kochali, – módl się za nami
Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali, a z nauki ich życia cnotliwego pobudkę do świętości mieli,
Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności, – módl się za nami
Aby młodzież nasza za przykładem i przyczyną św. Kazimierza pobożność i czystość miłowała, – módl się za nami
Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli, – módl się za nami
Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili, – módl się za nami
Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali, – módl się za nami
Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować mogli,
Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili, – módl się za nami
Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli, – módl się za nami
Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i z Nim razem Boga na wieki chwalili. – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami święty Kazimierzu.
K. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał,
pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował
i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył,
daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali,
Matkę Twoją jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością,
do niebieskich nieustannie wzdychali.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

Dodaj komentarz