Litania do św. Klemensa

Wspomnienie św Klemensa przypada na 23 listopada

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Piotrze Apostole, módl się za nami.
Święty Klemensie, trzeci następco świętego Piotra w Rzymie,
Święty Klemensie, następco apostołów, módl się za nami.
Święty Klemensie, wikariuszu Chrystusa na ziemi,
Święty Klemensie, ochrzczony przez Piotra Apostoła,
Święty Klemensie, obrońco jedności Kościoła,
Święty Klemensie, mądry nauczycielu wiary,
Święty Klemensie, wierny sługo Chrystusa i Jego Kościoła,
Święty Klemensie, święty szafarzu Eucharystii, módl się za nami.
Święty Klemensie, ufnie zdany na Bożą Opatrzność,
Święty Klemensie, przykładzie modlitwy i oddania Bogu,
Święty Klemensie, wstawiający się za swych prześladowców,
Święty Klemensie, wzywający do pokoju i życia skromnego,
Święty Klemensie, dostrzegający działanie Bożej Opatrzności,
Święty Klemensie, posłuszny Bożemu słowu, módl się za nami.
Święty Klemensie, uznający nade wszystko władzę samego Boga,
Święty Klemensie, świadku Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,
Święty Klemensie, orędowniku marynarzy,
Święty Klemensie, patronie górników i kamienarzy,
Święty Klemensie, opiekunie narodów słowiańskich,
Święty Klemensie, sławny męczenniku, módl się za nami.
Święty Klemensie, nadziejo tych, którzy się do ciebie uciekają,
Święty Klemensie, chwałą nieba nagrodzony, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Klemensie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że święty Klemens, następca świętego Piotra w Rzymie, doskonale wypełnił dzieło powierzone mu przez Ciebie i męczeństwem uświęcił i przypieczętował swą posługę w Kościele, prosimy daj nam świętych i mężnych pasterzy, którzy odważnie poprowadzą nas w pielgrzymce do Twego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz