Litania do św. Krzysztofa

Wspomnienie św. Krzysztofa 25 lipca

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, ~ zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, ~ zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, ~ zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, ~ zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony, ~ módl się za nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,
Bądź nam miłościw, ~ wybaw nas, Panie,

Od grzechu każdego, ~ wybaw nas, Panie,
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa, ~ wybaw nas, Panie,
Od złych przygód w podróży, ~ wybaw nas, Panie,
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie, ~ wybaw nas, Panie,
Od burz i powodzi, ~ wybaw nas, Panie,
Od wojen i wszelkich waśni, ~ wybaw nas, Panie,

My grzeszni Ciebie prosimy, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli, ~ wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Krzysztofie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Krzysztof
Św. Krzysztof z dzieciątkiem Jezus

Dodaj komentarz